Tarihçe


Lax Vox Ses Terapi Tekniği, ilk kez 1991 yılında Finlandiyalı ses patoloğu Marketta Sihvo tarafından programlı bir yöntem haline getirilmiştir. Bir boruya fonasyon yöntemi, Fin foniyatri ekolünde cam borular kullanılarak uzun yıllardan beri kullanılmakta iken esnek silikon boruyu suya ses üfleme yöntemi olarak ilk öneren ve kullanan isim Marketta Sihvo’dur. Sihvo, tekniğin tanıtımını uluslar arası ses toplantılarında kurslar düzenleyerek 1990’lı yılların başından günümüze kadar sürdürmüştür.

ilter-shivo

Lax Vox Ses Terapi Tekniği’nin mekanizmaları bu kurslara katıldıktan sonra 2 yıl süren araştırma ve çalışmalar neticesinde İlter Denizoğlu tarafından derlenerek yöntem daha da geliştirilmiştir. 2005 yılından itibaren yöntemle ilgili eğitim, Sihvo ve Denizoğlu’nun birlikte düzenledikleri uluslarası eğitim programları halinde sürdürülmektedir.

ilter-marketta2

Lax Vox Ses Terapi Tekniği konusunda çalışmalarını sürdüren Denizoğlu, tekniğin uygulanmasını kolaylaştırmak ve geliştirmek için yeni projeler sürdürür. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik laboratuvarlarında doktora sürecinde yapılan araştırmalar doctorVOX cihazının temellerini oluşturur.

doctorvox cam 454x339denemeler

Cam atölyesinde geçirilen uzun çalışmalar yavaş yavaş meyvelerini vermektedir. Camın hijyen ve akustik için rakipsiz bir materyal olması, prototiplerden son ürüne ulaşmaktaki yolu kısalttı. Ortaya çıkan prototipler, konservatuarlarda şan hocaları ve şarkıcılar tarafından; ayrıca ses konusunda çalışan KBB hekimleri tarafından kullanıldı ve geri bildirimler doğrultusunda yeni geliştirmeler yapıldı.

doctorVOX yeni 739X1197