Teknik


doctorVOX Ses Terapi Cihazı ile uygulanan lax Vox Terapi Tekniği:

Ses terapisi sesinizin davranışını değiştirebilecek herhangi bir teknik olabilir. Aronson’un bahsettiği gibi “Ses terapisi, sesin kişisel/sosyal ve mesleki ihtiyaçları yeterli bir seviyeye getirmek için yapılan davranışsal uygulamalardır”.

Geleneksel ses terapi egzersizleri şunları içerir: Duruş, rahatlama, nefes almak, ses artikülasyonu.  Tüm ses terapilerinin asıl amacı hedef sestir. Hedef ses hastanın anatomik ve fizyolojik kapasite olarak verebildiği en iyi sestir.

doctorVox1-400X300

Hedef ses hastanın fizyolojik ve anatomik kapasitesine en uygun olabilecek sestir. Sesi değiştirmek için sesin nasıl oluştuğunu bilmek gereklidir. Vokal foldların arasında (Bir başka değişle glottik temas bölgesinde) mikrofizyolojik ipuçları bulunmaktadır. Basit ve kısa bir şekilde söylemek gerekirse, terapi, glottik temas bölgesinin optimal şartları sağlamak üzere yer değişimidir. Anatomik olarak bu bölge, maksimum elastisite ve güç için en uygun yerdir. Ayrıca bu bölge travma karşısındaki maksimum dayanımı gösterir.

Normal sesin beş özelliği vardır: İşitilebilir ses şiddeti, sürdürülebilir hijyen, esneklik, sahibini yansıtan ve memnuniyet veren bir ses nomal sınırlarda değerlendirilir.

Genel kullanımda doctorVOX  metodu bir doğrudan tekniktir. Bilişsel ve holistik bakış çok kanallı biyolojik geri bildirim ile sonuç alınır. doctorVOX uygulaması aynı anda birçok mekanizmayı uygulayıcıyı zorlamadan, hatta farkına varmadan aynı anda kullanır. doctorVOX cihazınız, Lax Vox tekniğinin mekanizmalarını kullanarak uygulama kolaylığı ile sesinizi doğal, güvenli ve etkili hale getirmeyi amaçlar.

doctorvox2-300X400

TEKNİĞİN MEKANİZMALARI

1.Ses yolunun inertansını artırmak

İnertif bir ses yolunun akustik sonuçları şunlardır:

Vokal foldlar birbirlerine daha kontrollü, simetrik ve kolay yaklaşır

Fonasyon sınır basıncı düşer

VF lar hızlı/kolay açılır ve kapanır

Maksimum akım düşüş ivmesi artar (Maximum flow declination rate – MFDR)

Gürlük artar (kas gücü olmaksızın)

Kapalı faz uzar

Odaklama öne alınır

Vibrasyon etkinliği artar

Yarı-tıkayıcı ses yolu egzersizleri (dudak trili, dil trili, hımmlama)

..vokal foldları zorlamadan yüksek ses şarkı söylemek

..göğsü gererek fonasyon sınır basıncını düşürmek

..Birinci formantı temel frekansa yaklaştırarak rahat fonasyon sağlar

..aşırı vokal fold çarpışmasına neden olmadan ses ve akciğer basınçları yüksek düzeye ulaştırılabilir

2-Larenksi düşürmek

doctorvox3-300X400

Etkileri:

  1. Vokal foldlar daha kalınlaştırıldığında;

Fo düşer

ii.Vokal fold örtü dokusu gevşek bırakıldığında

Etkin kapanma fazı

Gürlük artar

            Akıcı fonasyon sağlar

iii. Tiroaritenoid kasının gevşek bırakılması

Kas gerilimini azaltmaktan dolayı tiroartenoid kasın kontrol kapasitesi artar.

            Titreşime tiroartenoid kasının aktif olarak dahil olması için daha iyi bir imkan oluşur.

  1. Ses rezonansı aşağıdakilerle artırılır:

Ses yolunu uzatarak

            Hipofarengel genişleme ile

            Rahatlayan ve silinen ventikular foldlarla

            Ses yolunda ters megafon şekli

            Önde rahat tutulan  dil

            Esneme öncesi pozisyon

  1. Larenks-hyoid kemik-dil ilişkisi gevşemesi,
  2. Boyun ve omuzlardaki ekstra gerilim azalma eğilimi gösterir

vii. Abdominodiaframatik soluma bir doğal sonuca dönüşür.

3-Ses Yolunu yapay olarak uzatma

Akustik sonuçlar:

  1. Düşük F1frekansı
  2. Azaltılan fonasyon sınır basıncı

iii. Azaltılan hava akışı

  1. Daha az çabayla ses üretimi
  2. Düşük eforlu fonasyon gerçekleşir

Ses yolunu yapay olarak uzatmanın etkileşim düzeyleri

1.Akustik-aerodinamik etkileşim (akustik basınç → glottal akım atımı)

2.Mekanik-akustik etkileşim (ses yolu basıncı → vibrasyon mekaniği)

3.Nöromekanik etkileşim (Non-larengel artikülatör hareketleri →  larengel ayarlar)

doctorVox4-300X400

4.Gevşeme

İyi ses için ‘ANAHTAR’ dır.

Meditasyon, hipnoz, duruşu ayarlamak vb. metotlar uygulanabilir.

Günlük yaşamda doctorVOX cihazı hastanın primer dikkatini toplayıp sesteki hiperfonksiyonu baskılayabilir.

Gevşeme ilk adımdır ve ‘olmazsa olmazdır’

            Sırayla alnınız ve sonra göz kapaklarınız, yanaklarınız, diliniz ve çenenizden başlayınız

            ‘Başınız, boynunuz ve omuzlarınızın bulutların üzerinde olduğunu hissedin’

            ‘Gevşek pozisyonda olduğunuzda nasıl hissettiğinizi hatırlayın ve düşünün.’

Gevşek pozisyonunuzu değiştirmeden koruyun –yüzen kafa ve ifadesiz surat uygulamasıyla sesle suyu fokurdatın. Yanaklarınız gevşek olmalı ve fokurdatma sırasında titremesine izin veriniz. Sonra bu titreşimi boğazınıza kadar yayın. Odaklanarak ses verin, en iyi yeri bulacaksınız!

Çene altı bölgenizi kasarak hareket ettirmeyin. Önce ses vermeden fokurdatma yaparak hissedip fonasyon yapmanın gevşek çene altı kaslarla mümkün olduğunu anlayın.

 

5.Kinestetik duyarlılığı artırmak

Proprioseptif biogeribildirim ile alışkanlıkları değiştirmek

-Subglottal basınç ve rezonans bölgelerini hissetmek ve yönetmek kolaylaşır

-Ses tellerinin simetrik kapanmaları ve gevşeme için  biyogeribildirime yardım eder

-Etkin bir biçimde aerodinamik enerjiyi akustik enerjiye çevirme hissi

6.Uygun Abdominodiafragmatik Solunum

doctorVOX abdomino-diafragmatik solunuma olanak sağlar.

Sekonder nefes alma kaslarının gevşemesi

            Boyun ve omuzlarda aşırı gerilmeler azalır

            Larenks, hyoid kemiği ve dilin sıkı ilişkisi çözülür

            Düşünmeden doğru nefes almaya başlanır

Tüm hastalara abdomino-diafragmatik solunum tekniği gerekli olmayabilir. Ses ihtiyacına göre karar verilmelidir. Birden fazla mekanizmayla aynı anda uygulamamak terapinin uygulamasını kolaylaştıracaktır.