Teknik

Previous
Next
 
 SES TERAPİ TEKNİKLERİNİN PRENSİPLERİ

Ses terapisi sesinizin davranışını değiştirebilecek herhangi bir teknik olabilir. Aronson’un bahsettiği gibi “Ses terapisi, sesin kişisel/sosyal ve mesleki ihtiyaçları yeterli bir seviyeye getirmek için yapılan davranışsal uygulamalardır”.

Geleneksel ses terapi egzersizleri şunları içerir: Duruş, rahatlama, nefes almak, ses artikülasyonu. Tüm ses terapilerinin asıl amacı hedef sestir. Hedef ses hastanın anatomik ve fizyolojik kapasite olarak verebildiği en iyi sestir.

Hedef ses hastanın fizyolojik ve anatomik kapasitesine en uygun olabilecek sestir. Sesi değiştirmek için sesin nasıl oluştuğunu bilmek gereklidir. Vokal foldların arasında (Bir başka değişle glottik temas bölgesinde) mikrofizyolojik ipuçları bulunmaktadır. Basit ve kısa bir şekilde söylemek gerekirse, terapi, glottik temas bölgesinin optimal şartları sağlamak üzere yer değişimidir. Anatomik olarak bu bölge, maksimum elastisite ve güç için en uygun yerdir. Ayrıca bu bölge travma karşısındaki maksimum dayanımı gösterir.

Normal sesin beş özelliği vardır: İşitilebilir ses şiddeti, sürdürülebilir hijyen, esneklik, sahibini yansıtan ve memnuniyet veren bir ses nomal sınırlarda değerlendirilir.

 

Genel kullanımda doctorVOX Terapi Metodu bir doğrudan tekniktir. Bilişsel ve holistik bakış çok kanallı biyolojik geri bildirim ile sonuç alınır. doctorVOX uygulaması aynı anda birçok mekanizmayı uygulayıcıyı zorlamadan, hatta farkına varmadan aynı anda kullanır. doctorVOX cihazınız, DoctorVox tekniğinin mekanizmalarını kullanarak uygulama kolaylığı ile sesinizi doğal, güvenli ve etkili hale getirmeyi amaçlar.

MEKANİZMALARI

 

  1. Ses yolunun inertansını artırmak
  2. Larenksi düşürmek
  3. Ses yolunu yapay olarak uzatmak
  4. Gevşeme
  5. Kinestetik duyarlığı artırmak
  6. Uygun Abdominodiafragmatik Solunum