İndirim!

Klinik Vokoloji

378.00  280.00 

Klinik Vokoloji Kitabı, insan sesini anlamaya yönelik en kapsamlı kitaplardan birisidir. Tıp, müzik, matematik ve fiziğin sunduğu bilgileri ortak bir dil ve bakış açısı ile irdeleyen kitabın içeriği, bilimsel yöntem ve sanatsal içgörünün sentezi yapılarak hazırlanmıştır. Klinik vokolojide uygulanan farklı ses terapi  yöntemleri teorik ve pratik yönleri ile açıklanmış, yazar tarafından geliştirilen DoctorVox Ses Terapisi metodu uygulamaya yönelik örneklerle detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Klinik Vokoloji, konuyla ilgilenen hekimlerin, konuşma terapistlerinin, odyologların ve şan pedagoglarının vokoloji alanına daha geniş bir perspektiften bakmalarını sağlamayı amaçlar. Bu kitap, aynı zamanda insan sesi ile ilgili disiplinlerde eğitim alan lisans ve yüksek lisans öğrencileri için bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Kategoriler:

Yazar: İlter Denizoğlu
Birinci Baskı
737 Sayfa

Klinik Vokoloji, ses hastalıklarının ana tedavi yöntemi olan ses terapisini, temel yaklaşımdan tıbbi uygulamaya uzanan bir perspektifle irdelemeyi amaçlayan bir kitaptır. Klinik Vokoloji, tıbbın, fiziğin ve müziğin bakış açılarını ve bilgilerini bir araya getirip aynı potada eritme amacını güder. Kitabın dili de bu doğrultuda esasen vokolojinin dili olarak algılanabilir. Nasıl ki bir müzisyen kas isimlerini olduğu gibi doğru bir biçimde ifade edebilmeli ise, seslerin nasıl çıkarılacağına ilişkin tarifleri de müzik terimleriyle klinisyenin ifade edebilmesi doğal bir süreç olarak görülmelidir. Vokolojinin içinde hem fiziksel-matematiksel, hem müzikle ilgili hem de tıbbi jargon ilişkilendirilerek tek bir ortak/karma dil oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Örneğin krikotiroit kasın kasılması için tasarlanmış olan tizleşen glisando egzersizinde vokal ligaman gerilimi dominant olacak şekilde temel frekans yükseltilir tanımlaması; bir kasın tıbbi adı ile başlar, müzikte kullanılan ve sesin kayarak tizleşmesini ifade eden bir müzik terimi ile devam eder, fizyopatolojik hedefi belirler ve fiziksel olarak akustik spektrumun ilk harmonik frekansından bahsederek sonlanır. Her bir disiplinde zaten yerleşmiş olan terimler için farklı isimlendirmeler bulmak yerine çok disiplinli vokolojik bakış açısında bu yerleşik terimleri kullanarak karma bir dil oluşturmak karmaşa değil, tek çatıda ortak bir dille anlaşma hedeflenmiştir.

Kitabın genel mantığı ve konu akışı; giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olan bir hikâyenin bütünü gibi değerlendirilebilir: Giriş bölümü (Bölüm I-II), bir paradigma kaymasını hedefler. Kitabın ilk bölümü olan ‘İçindekiler’, büyük resmi harita gibi sunmayı amaçlamıştır. İkinci bölümde insan sesine vokolojik yaklaşım, bilim ve sanatın harmanlanması ile sunulmaya çalışılmıştır.

Gelişme bölümünde teorik altyapı oluşturulur (III ve VII. bölümler). Üçüncü bölüm sesin fizyoanatomisi matematik, fizik, anatomik ve fizyolojik yönleri ile hem tıbbi hem de pedagojik açıdan irdeler. Dördüncü bölüm ses terapisinin çalışma alanı olan bellek, motor öğrenme ve davranış tedavisinin prensiplerini ses terapisinde kullanıldığı şekilde içerir. Beşinci bölümde ses terapisinin felsefesine, altıncı bölümde ise farklı terapi tekniklerinin kısaca açıklamalarına yer verilmiştir. Yedinci bölümde ise başlı başına bir kitabın konusu olan pedagojik vokolojinin temel uygulaması olan şan terapisinin ana başlıkları açıklanmaya çalışılmıştır.

Sonuç bölümünde (VIII. Bölüm) tüm bu temel altyapının üzerinde özgün bir klinik uygulama hem teorik hem de pratik yönleri sebep-sonuç ilişkileri ve fizyopatolojik bağlantılar kurularak irdelenir. Hedef, konuyla ilgili klinisyenlere detaylarıyla bir terapi tekniğinin teorik yapısını pratik uygulamalardan örneklerle açıklamaktır.

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Klinik Vokoloji” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir